Styrelseledamöter i Hästveda Brottarklubb genom tiderna

 

År 1946 Ordförande: Arthur Nilsson V.Ordf.: Ruben Gärdh
  Sekr: Ove Klang Korr.Sekr: Fritz Rosén
  Kassör: Knut Danielsson  


År 1947 Ordförande: Arthur Klang V.Ordf.: Erik Nilsson
  Sekr: Ove Klang Korr.Sekr: Fritz Rosén
  Kassör: Ruben Gärdh  


År 1948 Ordförande: Frank Johansson V.Ordf.: Thure Jönsson
  Sekr: Ove Klang Korr.Sekr: Olle Nilsson
  Kassör: Ruben Gärdh  


År 1949 Ordförande: Stig Nilsson V.Ordf.: Nore Olofsson
  Sekr: Olle Nilsson Korr.Sekr: Thure Jönsson
  Kassör: Ruben Gärdh  


År 1950 Ordförande: Ragnar Andersson V.Ordf.: Nore Olofsson
  Sekr: Einar Johansson Korr.Sekr: Thure Jönsson
  Kassör: Fritz Rosén  


År 1951 Ordförande: Ruben Gärdh V.Ordf.: Erik Troedsson
  Sekr: Karl Storm Korr.Sekr: Einar Johansson
  Kassör: Knut Danielsson  


År 1952 Ordförande: Ruben Gärdh V.Ordf.: Arne Olofsson
  Sekr: Karl Storm Korr.Sekr: Ragnar Andersson
  Kassör: Erik Troedsson  


År 1953 Ordförande: Åke Persson V.Ordf.: Arne Olofsson
  Sekr: Ruben Gärdh Korr.Sekr: Ragnar Andersson
  Kassör: Erik Troedsson  


År 1954 Ordförande: Åke Persson V.Ordf.: Arne Olofsson
  Sekr: Ruben Gärdh Korr.Sekr: Ragnar Andersson
  Kassör: Erik Troedsson  


År 1955 Ordförande: Arne Olofsson V.Ordf.: Helge Svantesson
  Sekr: Ragnar Andersson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Erik Troedsson  


År 1956 Ordförande: Karl Storm V.Ordf.: Helge Svantesson
  Sekr: Allan Nilsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Hans Persson  


År 1957 Ordförande: Karl Storm V.Ordf.: Lennart Persson
  Sekr: Allan Nilsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Hans Persson  


År 1958 Ordförande: Hans Persson V.Ordf.: Lennart Persson
  Sekr: Allan Nilsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1959 Ordförande: Hans Persson V.Ordf.: Lennart Persson
  Sekr: Allan Nilsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1960 Ordförande: Ragnar Andersson V.Ordf.: Lennart Persson
  Sekr: Allan Nilsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1961 Ordförande: Ragnar Andersson V.Ordf.: Harry Svensson
  Sekr: Bertil Karlsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1962 Ordförande: Ragnar Andersson V.Ordf.: Harry Svensson
  Sekr: Bertil Karlsson Korr.Sekr: Ruben Gärdh
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1963 Ordförande: Ragnar Andersson V.Ordf.: Lars Modén
  Sekr: Agne Nilsson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1964 Ordförande: Gunnar Persson V.Ordf.: Lars Modén
  Sekr: Agne Nilsson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1965 Ordförande: Gunnar Persson V.Ordf.: Lars Modén
  Sekr: Agne Nilsson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1966 Ordförande: Gunnar Persson V.Ordf.: Lars Modén
  Sekr: Agne Nilsson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1967 Ordförande: Gunnar Persson V.Ordf.: Lars Modén
  Sekr: Agne Nilsson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1968 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Persson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Petter Nilsson  


År 1969 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Åke Arvidsson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Jan Nilsson  


År 1970 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Åke Arvidsson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Jan Nilsson  


År 1971 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Åke Arvidsson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Jan Nilsson  


År 1972 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Eve Persson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Jan Nilsson  


År 1973 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Eve Persson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1974 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Eve Persson
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1975 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1976 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1977 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1978 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1979 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1980 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1981 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: John-Erik Bylund
  Kassör: Nils Modén  


År 1982 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1983 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1984 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1985 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1986 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1987 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Lars Modén Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén  


År 1988 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr:  Lars Modén Korr.Sekr:  Lennart Persson
  Kassör:  Nils Modén  


År 1989 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: Agne Nilsson Korr.Sekr:  Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén  


År 1990 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr:  Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén  


År 1991 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr:  Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén  


År 1992 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr:  Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén  


År 1993 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén  


År 1994 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Gunnar Ek
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén  


År 1995 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén
 
Ledamot: Peter Lang
Ledamot: Thomas Nilsson
                                                                       

År 1996 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Thomas Modén
 
Ledamot: Peter Lang
Ledamot: Thomas Nilsson


År 1997 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: John-Erik Bylund Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Nils Modén
 
Ledamot: Anne Alriksson
Ledamot: Thomas Nilsson


År 1998 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: Lars Persson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Christina Lavesson
 
Ledamot: Anne Alriksson
Ledamot: Thomas Nilsson


År 1999 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: Lars Persson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Christina Lavesson
 
Ledamot: Anne Alriksson
Ledamot: Thomas Nilsson


År 2000 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: Lars Persson Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Christina Lavesson
 
Ledamot: Anne Alriksson
Ledamot: Thomas Nilsson


År 2001 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: Morgan Fried Korr.Sekr: Lennart Persson
  Kassör: Catharina Nordström
 
Ledamot: Anne Alriksson
Ledamot: Christina Lavesson


År 2002 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: Morgan Fried Ledamot: Peter Lang
  Kassör: Catharina Nordström
 
Ledamot: Anne Alriksson
Ledamot: Christina Lavesson


År 2003 Ordförande: Agne Nilsson V.Ordf.: Kjell Nilsson
  Sekr: Morgan Fried Ledamot: Peter Lang
  Kassör: Catharina Nordström
 
Ledamot: Mikael Nilsson
Ledamot: Christina Lavesson


År 2004 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Peter Lang
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Mikael Nilsson
  Kassör: Catharina Nordström
 
Suppleant: Kjell Nilsson
Suppleant: Christina Lavesson


År 2005 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Petra Strand
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Mikael Nilsson
  Kassör: Anette Nilsson Siöland
 
Suppleant: Kjell Nilsson
Suppleant: Christina Lavesson


År 2006 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Petra Strand
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Mikael Nilsson
  Kassör: Anette Nilsson Siöland
 
Suppleant: Kjell Nilsson
Suppleant: Christina Lavesson


 
År 2007 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Christina Lavesson
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Mikael Nilsson
  Kassör: Anette Nilsson Siöland
 
Suppleant: Fredrik Andersson
Suppleant: Sven Arne Andersson

  

År 2008 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Johan Jörliden
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Mikael Nilsson
  Kassör: Anette Nilsson Siöland
 
Suppleant: Fredrik Andersson
Suppleant: Sven Arne Andersson

 

 


 

År 2009 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Johan Jörliden
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Mikael Nilsson
  Kassör: Lars Persson
 
Suppleant: Fredrik Andersson
Suppleant: Sven Arne Andersson

  

År 2010 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Johan Jörliden
  Sekr: Morgan Fried Ledamot:  Åsa Johnsson
  Kassör: Lars Persson
 
Suppleant: Fredrik Andersson
Suppleant: Sven Arne Andersson

 

 


 

År 2011 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Johan Jörliden
  Sekr: Åsa Johnsson Ledamot:  Roland Andersson
  Kassör: Lars Persson
 
Ersättare: Fredrik Andersson
Ersättare: Sven Arne Andersson

 

 

 

År 2012 Ordförande: Agne Nilsson Ledamot:  Johan Jörliden
  Sekr: Åsa Johnsson Ledamot:  Roland Andersson
  Kassör: Lars Persson
 
Ersättare: Fredrik Andersson
Ersättare: Sven Arne Andersson

 

 

 

Tillbaka